Historia

Za datę powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej przyjmuje się  rok 1916, kiedy  to ówczesna grupa mieszkańców Woli Wielkiej  postanowiła założyć w swojej miejscowości strażacką organizację. Pierwszym prezesem został Piotr Piękoś, a jej komendantem – Stanisław Lach (przydomek „Leśny”),  jego zastępcą był  – Ignacy Ślęzak. W skład założycielski jednostki weszli jeszcze: Piotr Grych, Józef Piękoś, Tomasz Ferenc, Adam Kalita, Jan Kalita, Andrzej Zuziak, Jan Biestek, Walenty Działowski, Karol Działowski. Funkcję pierwszej remizy strażackiej pełniła drewniana szopa znajdująca się na posesji gminnej koło gospodarstwa Pani  Marii Rogowskiej. Strażacy do dyspozycji mieli jedynie ręczną sikawkę i kilka węży. Do przemieszczania tego sprzętu wykorzystywano konie miejscowych rolników. W okresie tym strażacy nie posiadali uzbrojenia osobistego i mundurów.

Wybuch I wojny światowej  znacznie ograniczył a w pewnym okresie przerwał działalność straży pożarnej . Wielu mężczyzn w tym również działaczy straży powołano do armii. Po zakończeniu działań wojennych i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, organizacja strażacka we wsi wznawia swoją działalność.

Pierwszy duży pożar, który gasili strażacy ochotnicy z Woli Wielkiej był to pożar gospodarstwa na posesji Pana Wojciecha Rogowskiego w 1925 roku. Do akcji użyto napędzaną ręcznie sikawkę, zamontowaną na drewnianym wozie.

Wybuch drugiej wojny światowej spowodował ,że w okresie okupacji działalność OSP była zakonspirowana. Na jej czele  niezmiennie stał Piotr Piękoś i Stanisław Lach. Pierwsze zebranie jednostki odbyło się w marcu 1945r. na którym z inicjatywy Piotra Piękosia  wznowiono jej działalność po wojennej przerwie. Na tym zebraniu komendantem jednostki został  Tomasz Ferenc.

Największą bolączka jednostki był brak odpowiedniego pomieszczenia do przechowywania sprzętu i organizowania zbiórek strażackich. Drewniana szopa pełniąca funkcje remizy nie zabezpieczała faktycznych potrzeb.

Sytuacja zmieniła się w 1956 roku, gdy funkcję naczelnika objął Władysław Kusiba. Wtedy to na otwartym zebraniu strażaków  z mieszkańcami wsi podjęto decyzję o budowie Domu Strażaka. Rok później rozpoczęto budowę remizy, w którą zaangażowali się mieszkańcy i strażacy m.in. Edward Kurdziel, Stanisław Lach, Tomasz Ferenc i  Władysław Ferenc.  Remiza służy ochotnikom do dnia dzisiejszego.

Mając swoją siedzibę wzrosło zainteresowanie młodzieży do wstępowania w szeregi jednostki. Na przełomie lat 60. i 70. drużyna z Woli Wielkiej rozpoczęła regularny udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Corocznie możemy pochwalić się miejscami na podium.

W  1985 roku Złoty Medal za Zasługi dla pożarnictwa otrzymuje Władysław Ferenc jako uznanie za wkład pracy w rozwój jednostki OSP w Woli Wielkiej. W tym samy roku następują zmiany w Zarządzie jednostki Prezesem zostaje Zbigniew Dydo a Naczelnikiem  Jacek Oleksy. Dwa lata później stanowisko prezesa obejmuje Waldemar Piękoś, naczelnikiem zostaje Stanisław Szymaszek.

W roku 1987 teren wsi nawiedza powódź podtapiając liczne gospodarstwa. Również pomieszczenia remizy ulegają częściowemu zniszczeniu.

W 1991 roku na czele OSP staje Stanisław Szymaszek kierując pracami zarządu przez następne 20 lat. Naczelnikami w tych latach byli kolejno Stanisław Kulas, Krzysztof Rogowski i Roman Bodzioch.

Znaczącym wydarzeniem w historii naszej jednostki były obchody jubileuszu 75- lecia istnienia jednostki, które zorganizowano  14 lipca 1991 roku. Rozpoczęła je msza św. przy kapliczce w Woli Wielkiej, podczas której poświęcono sztandar jednostki ufundowany przez mieszkańców Woli Wielkiej.

Pierwszym pojazdem w jednostce był Star-20 pozyskany od kolegów ze Straszęcina w 1985 roku. Zastąpił go w 1996 r. roku również Star,  model 25, który wcześniej służył strażakom z Żyrakowa. Strażacy nie ustawali  w zabiegach aby dla swojej jednostki zakupić nowszy samochód. Ich działania ziściły się w 2000 roku, kiedy to ze środków gminnych i sołeckich  zakupiono z Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie  samochód gaśniczy Star 244 GBA 2,5/16. Obecnie druhowie wyjeżdżają do akcji samochodem mercedes-benz zakupionym w 2015 r. przez samorząd gminny.

Strażacy wspominają działania podczas pożarów budynków gospodarczych u państwa Słota, Kurdziel, Wojciechowski i Rachel. Nasza jednostka wyjeżdżała również do pomocy druhom w sąsiednich miejscowościach. Od 2009 roku corocznie bierzemy udział w akcjach  usuwania skutków powodzi na terenie powiatu.

W 2011 roku Prezesem zostaje Jan Moskal. Funkcję Naczelnika od 2016 roku pełni Marcin Kuszowski.  Z nadzieją patrzymy na przyszłość jednostki widząc coraz większe zaangażowanie młodzieży.

Comments are closed