Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

W dniu 04.01.2014 zakończyło się trwające prawie miesiąc szkolenie podstawowe ratowników OSP prowadzone przez Państwową Straż Pożarną w Dębicy. Szkolenie zakończone było egzaminem teoretycznym i praktycznym, które jedenaście osób z naszej jednostki zdało z wynikiem pozytywnym. Serdecznie gratulujemy.

Składamy ukłony i podziękowania w stronę funkcjonariuszy KP PSP w Dębicy za przeprowadzenie szkolenia i przekazanie nam, strażakom ochotnikom tak cennej wiedzy niezbędnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Comments are closed